Αίτηση για εισαγωγή στο online συστημα χονδρικού εμπορίου